Oudervragenlijst

Geachte ouder/ begeleider,

Ik wil u vragen om deze vragenlijst in te vullen. De vragenlijst wordt mede gebruikt om vast te kunnen stellen wat de aard en de mate van de hulvragen van u en uw kind zijn.
Ik wil u vragen om tijdens het invullen niets op te zoeken, maar op te schrijven wat u zich nog kan herinneren. Op deze manier kan de vragenlijst in 15-30 minuten worden ingevuld.

Het invullen gaat als volgt:
Onder ”Ja” of “Nee” kunt u een “X” neerzetten
Onder “Opmerkingen” kunt u naast het invullen van “Ja” en “Nee” aanvullingen of bijzonderheden vermelden.
Onder “Opmerkingen” kunt u een “?” neerzetten als u een bepaalde vraag niet kunt beantwoorden met. Of u kunt “n.v.t.” neerzetten als een bepaalde vraag (nog) niet van toepassing is.