Werkwijze

Werkwijze Sophysio

Sophysio onderscheidt zich door de kleinschaligheid en de aandacht die er voortdurend is voor uw kind. Daarnaast staan onze kinderfysiotherapeuten voor hulpvraaggerichte zorg. Dat wil zeggen dat de vraag van de ouder en (indien mogelijk) de vraag van het kind centraal staan bij de fysiotherapie: wat zijn de problemen en wensen ten aanzien van de ontwikkeling van het kind? Samen met de ouders gaat de kinderfysiotherapeut op zoek naar oplossingen.

De kinderfysiotherapeut verricht een onderzoek en gebruikt tests om vast te kunnen stellen wat er aan de hand is met uw baby, peuter, kleuter of oudere kind. Samen met de ouders wordt een plan van aanpak gemaakt voor de behandeling en gezamenlijk wordt deze aanpak en het resultaat na verloop van tijd geƫvalueerd. Zo nodig wordt het plan van aanpak bijgesteld.
Uiteraard rapporteert de kinderfysiotherapeut regelmatig aan de verwijzend arts en aan andere hulpverleners en begeleiders zoals school. Dit gebeurt in overleg en met toestemming van de ouders.

Het proces ziet er als volgt uit:

 

Untitled-1

Kinderfysiotherapeutisch verslag

Tijdens de behandeling wordt digitaal vastgelegd wat er gedaan wordt door de kinderfysiotherapeut. Na de behandeling of tussendoor indien wenselijk, wordt daarvan een verslag gemaakt, dat bedoeld is voor de verwijzende/behandelend arts. Maar ook de ouders krijgen een exemplaar om zelf aan andere betrokkenen te versturen.

Uiteraard is elk kinderfysiotherapeutisch rapport specifiek geschreven voor de situatie van ieder kind. Het kinderfysiotherapeutisch rapport zal in de meeste gevallen mondeling met u besproken worden. Hebt u desondanks toch nog vragen? Stel deze gerust aan uw behandelend therapeut.

Samenwerking

De kinderfysiotherapeuten van Sophysio vinden het erg belangrijk om met andere betrokkenen bij uw kind samen te werken. Dat kan een arts, leerkracht of sporttrainer zijn maar ook van u als ouder verwachten we participatie.